Magasiner

Fra oppstart av Det Skjer i Moss, laget vi i tillegg til nettsiden og Facebook-siden også web baserte magasiner. Vi kaller dem web magasiner. Dette gjorde vi av to årsaker. Penger og erfaring. Ettersom firmaet bak, drevet av ekteparet King/Stoa, ikke hadde kapital å rutte med, var vi nødt til å tenke ute av boksen for å komme igang med vår forretningsidè. Dvs. Det Skjer i Moss, er et direkte resultat av Det Skjer i Kragerø, rent bortsett fra at vi satset på størst på formidling av arrangmenter og aktiviteter i vårt nærområde, hvor Det Skjer i Kragerø, var ren magasinproduksjon.

Vi var noe involvert i produksjonen i Kragerø, og da vi flyttet til Moss(min hjemby), ønsket vi fortsatt å holde på med noe av det samme. Men det var ikke før vi ble tipset om at det var et stort behov for å opplyse om hva som skjer i Moss. Det florerte stort sett bare klager på at det var helt dødt i byen. Det skjer jo ingenting her… Ettersom det i hovedsak var nettsideproduksjon vi jobbet med, snublet vi over en nettside for Isle of Wight, som formidlet alt av arrangmenter på øya. Det var reltivt enkelt for oss å finne ut hvilken template de benyttet, og skaffe oss denne, som vi så gjorde om til Det Skjer i Moss.

Men vi var fortsatt bitt av basillen å gjøre motereportasjer og produkt fotografering, i tillegg har jeg alltid elsket å skrive. Dermed bestemte vi oss for å satse. Nettsiden først, deretter en Facebook-side og så 5 webmagasiner, før vi våget å ta sjansen på papirmagasiner.

Det aller første webmagasinet ble utgitt i oktober 2014. Her brukte vi min datter som modell, med utlån av klær fra et utvalg av byens motebutikker. Det vara jo gratis reklame for dem, og en solid porsjon øvelse for oss.

Her finner du web magasinene i PDF format…

Det Skjer i Moss oktober 2014

Det Skjer i Moss – november 2014

Det Skjer i Moss – desember 2014

Det Skjer i Moss – februr 2015

Det Skjer i Moss – april 2015

Det Skjer i Moss – mai 2015

Papirutgivelsene

Det Skjer i Moss Sommer 2015

Det Skjer i Moss – Vinter 2015